Nieuws


nieuws-foto

Boeiende uitwisselingsbijeenkomst Vlaamse Patiënten Peiling Algemene Ziekenhuizen

Op 13 mei 2014 organiseerde het Vlaams Patiëntenplatform een uitwisselingsbijeenkomst omtrent de Vlaamse Patiënten Peiling. De bedoeling bestond eruit om alle ervaringen en positieve punten, maar ook aandachtspunten met betrekking tot zowel de inhoud van de vragenlijst als de huidige methodiek open met elkaar te kunnen bespreken.

Het VPP had deze bijeenkomst erg zorgvuldig voorbereid door voorafgaandelijk aan alle ziekenhuizen een vragenlijst door te sturen om te peilen naar de positieve ervaringen en knelpunten. De bijeenkomst startte met een algemene introductie waarbij nogmaals werd benadrukt dat het instrument een resultante is van (1) een doorgedreven literatuuronderzoek, (2) het bevragen van de patiënten welke componenten zij belangrijk vinden in het beoordelen van de kwaliteit van de zorg en (3) het integreren van de visie van professionals en de ontvangen feedback werd plenair voorgesteld. Vervolgens werd in kleinere groepen gebrainstormd over 6 thema’s (voortvloeiend uit de reacties van de ziekenhuizen) zijnde (1) de inhoud van de vragenlijst, (2) een vragenlijst voor materniteit, (3) meetmoment en steekproefgrootte, (4) feedback, (5) hoe medewerkers motiveren om patiënten aan te moedigen om een vragenlijst in te vullen en (6) hoe patiënten stimuleren om de vragenlijst in te vullen.

Vanuit het VPP werd van bij de start duidelijk gesteld dat er op het einde van de sessie geen conclusies zouden getrokken worden, maar dat alle aangereikte ideeën worden meegenomen naar hun patiënten om van daaruit verder aan de slag te gaan om dit instrument (zo nodig) verder te optimaliseren. Enkel zo kan onze Vlaamse Patiënten Peiling een instrument vóór en dóór de patiënten blijven.

Eenieder aanwezig ging alvast met een aantal waardevolle suggesties naar huis.

Wij wensen de medewerkers van het VPP, evenals alle ziekenhuismedewerkers wiens ideeën kunnen meegenomen worden in het verdere project, te danken voor hun enthousiasme en inbreng.