Nieuws


nieuws-foto

Ziekenhuizen krijgen hun resultaten teruggekoppeld van de FOD-meting Safe Surgery Checklist

In het najaar van 2013 organiseerde de FOD Volksgezondheid een tweede bevraging over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist. Voor de retrospectieve analyse werd gevraagd om voor de eerste 25 geplande interventies van donderdag 21 november 2013 of donderdag 28 november 2013 het gebruik van de Safe Surgery Checklist na te gaan. 

Op 14 mei 2014 kregen de directie, de hoofdgeneesheer, de verpleegkundige directie, de contactpersoon van de bevraging en de contactpersoon van het contract 'Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid' van ieder participerend ziekenhuis hun individuele resultaten teruggekoppeld.  
Daarnaast werd het globale rapport (en een PowerPointpresentatie) met de geaggregeerde resultaten op de website geplaatst.

Zoals u weet, wordt het invullen van de Safe Surgery Checklist ook meegenomen bij VIP². Vanuit alle partijen wordt ernaar gestreefd om de samenhang tussen de beide projecten en het relevante doctoraatsonderzoek van Jochen Bergs (UHasselt) te bewaken. Daartoe wordt gebruik gemaakt van dezelfde tool, met hier en daar een aantal aanpassingen onder meer in functie van de steekproefgrootte. De methodologie en haalbaarheid van de VIP²-indicator wordt door de leden van de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren" gevalideerd voor de zomer en een eerste meting is gepland voor het najaar.