Nieuws


nieuws-foto

Realisaties en plannen van VIP² teruggekoppeld in het Indicatorenforum

Het Indicatorenforum blijft ‘the place to be’ om samen met heel wat enthousiaste partijen een stand van zaken op te maken omtrent de voortgang van het project enerzijds en welke uitdagingen zich aandienen anderzijds. Wij overlopen voor u graag welke punten werden aangehaald tijdens de bijeenkomst van 14 mei 2014:

  • Binnen de ontwikkelingsgroep "Cardiologie" werden reeds een aantal ‘vrijwillige’ indicatoren ontwikkeld, voornamelijk gericht op de secundaire preventie bij cardiologische aandoeningen.
    Zoals reeds eerder aangegeven, werd de opdracht tot het ontwikkelen van de ‘verplichte’ indicatoren vanuit de Vlaamse overheid toegekend aan de VIP²-ontwikkelingsgroep "Cardiologie". Prof. dr. M. Claeys, prof. dr. W. Desmet en prof. dr. P. Sinnaeve presenteerden het uitgewerkte voorstel. Hierbij kan gedacht worden aan indicatoren omtrent de reperfusiestrategie, re-interventies, correctheid betreffende de indicatie PCI, tijdsintervallen en verwikkelingen. Na deze uiteenzetting konden de leden van het forum enkel beamen dat deze indicatoren erg relevant zijn in het kader van het beoordelen van de kwaliteit van de zorg. Er wordt gepland om deze indicatoren in de volgende maanden verder uit te werken en te valideren zodoende dat deze tegen het einde van het jaar kunnen geïmplementeerd worden. In tegenstelling tot de andere indicatoren van het VIP² hebben deze indicatoren een verplichtend karakter (zowel registratie als publicatie) in het kader van de erkenning van de hartcentra.
  • Dr. J. Baert schetste de activiteiten van het QID-Bestuur van de afgelopen maanden waarbij de voorbereidingen voor de externe audits de nodige aandacht vroegen. Verder werden de besprekingen opgestart omtrent het vrijgeven van de resultaten voor wetenschappelijke doeleinden. Hiervoor zal een eenduidige procedure uitgewerkt worden waarbij onder meer aandacht zal besteed worden aan de manier waarop ziekenhuizen worden geïnformeerd en hun toestemming kunnen verlenen om hun data ter beschikking te stellen.
  • Dirk De Wachter presenteerde de herwerkte tabel van de indicatoren. Het tijdsintensieve karakter van de voorbereidingen voor de externe audits, heeft ertoe geleid dat andere indicatoren wat vertraging hebben opgelopen. Vanuit de Vlaamse overheid wordt nagegaan op welke wijze de capaciteit van de TTP kan uitgebreid worden.
    De herwerkte tabel zal op korte termijn ter beschikking gesteld worden op de website van het project.
  • Dr. P. Itterbeek gaf een toelichting bij de enthousiaste opstart van de ontwikkelingsgroep "Stroke". De professionals hebben de ambitie om tegen het einde van 2014 een eerste set te kunnen voorstellen.
  • Dirk Ramaekers schetste de activiteiten van de werkgroep ‘Feedback en transparantie’ waarbij naast een inhoudelijke werkgroep ook een aantal technische experten werden aangetrokken om het idee van een centrale website concreet vorm te geven. Er wordt gestreefd om deze tegen het einde van het jaar te kunnen opleveren.
  • Bij de variapunten lichtte Ilse Weeghmans  de plannen van het VPP toe om ook instrumenten te ontwikkelen om te peilen naar de ervaringen van andere patiëntenpopulaties (GGZ, materniteit, dagziekenhuis, ...).

Het volgende Indicatorenforum is gepland op woensdag 10 september 2014. Reserveer ook alvast 5 december 2014 in uw agenda voor de 3de studiedag rond het werken met indicatoren. Meer informatie hieromtrent volgt.