Nieuws


nieuws-foto

Wetenschappelijk onderzoek in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: een voorstelling van de eerste resultaten

Op 21 mei 2014 werd door de FOD Volksgezondheid in samenwerking met de VUB, KULeuven LUCAS en UCL de eerste resultaten van de haalbaarheidsstudie in het kader van de hervorming van de GGZ gepresenteerd.

Sinds de opstart van de projecten in het kader van de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg (art. 107), hebben drie wetenschappelijke equipes zich ingezet om de effecten daarvan te onderzoeken. Leidt deze hervorming ons daadwerkelijk naar een betere GGZ? En kunnen we deze effecten ook meten en systematisch in kaart brengen? Vanuit deze kernvragen zijn de onderzoekers vertrokken. Belangrijke thema’s die bestudeerd werden, zijn de geografische inbedding van de netwerken, het functioneren van de samenwerkingsstructuren, het gebruik van nieuwe methodieken en effecten op niveau van cliënten, mantelzorgers en hulpverleners. Deze eerste resultaten zijn erg inspirerend en bieden enkele handvaten in de verdere uitbouw van zorgcircuits en netwerken.

Vooreerst brachten prof. dr. M. Leys (VUB) en prof. dr. V. Lorant (UCL) de huidige stand van zaken met betrekking tot de geografische inbedding en een analyse van de verschillende netwerkstructuren. De belangrijkste vaststelling is dat er een grote variëteit bestaat in de samenstelling en de grootte van de verschillende netwerken. Tevens wordt de centrale positie in een groot deel van de netwerken ingenomen door de psychiatrische ziekenhuizen. De meeste netwerken hebben veel nadruk gelegd op de uitbouw en het implementeren van kernfunctie 2 (= de uitbouw van ambulante intensieve behandelteams voor zowel de acute als de chronische problemen inzake geestelijke gezondheid). Tot nu is geen enkele regio er op dit moment al in geslaagd om een volledige implementatie van de 5 kernfuncties te realiseren.

Vervolgens presenteerde prof. dr. C. Van Audenhove (KULeuven) de resultaten van de hervorming van de GGZ op het vlak van (1) de mate van herstel, (2) de participatie van patiënten, (3) de tevredenheid over de aangeboden zorg, (4) de jobtevredenheid, (5) de ervaringen en ondersteuning van mantelzorgers.  En tot slot werd ook (6) het proces van herstelgerichte zorg aan de hand van ROPI gemeten.

Het was een erg inspirerend en interactieve voorstelling van deze eerste resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek. Op basis van deze resultaten werden aanbevelingen en handvaten aangereikt in het kader van de verdere uitbouw van zorgcircuits en netwerken.

Wij kijken reeds uit naar de vervolgrapporten waarin onder andere ook de invloed van zorgcircuits en netwerken op de kwaliteit van zorg in de GGZ gaat onderzocht worden. Dit wordt ongetwijfeld opnieuw een boeiend en interactief debat.

De presentatie van deze studievoormiddag kan u terugvinden via deze link. Meer informatie over het artikel 107 project en de hervorming van de GGZ kan u op deze website vinden.