Nieuws


Symposium 'Vermaatschappelijking van zorg: gezinsverpleging als inspirerend model' - OPZ Geel - 16 mei 2014

Het OPZ Geel wijdde op 16 mei 2014 een symposium aan de gezinsverpleging (psychiatrische pleegzorg) als een innoverend begeleidingsmodel in de actuele geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De Geelse gezinsverpleging heeft als belangwekkende vorm van psychiatrische zorgverlening niet enkel een rijke traditie, maar blijft ook voor de toekomst gelden als een innoverend en inspirerend model. De jarenlange ervaring met de psychiatrische pleegzorg kan immers een bron van inspiratie vormen bij de vermaatschappelijking van zorg. De voorstelling van recente uitbouw van formules van gezinsverpleging in verschillende Europese landen getuigde hiervan. Zij vonden inspiratie in het Geelse model dat vervolgens werd aangepast aan de eigen maatschappelijke, culturele en sociale context. Mooie voorbeelden zijn het Duitse model van begeleid wonen in familieverband (‘Betreutes Wohnen in Familien’; Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland), het Franse model (‘Accueil familial thérapeutique’) en het Italiaanse IESA-model (‘Inserimento Eterofamiliare Supportato di Adulti sofferenti di disturbi psichici’).

Ook in eigen land biedt deze bijzondere vorm van pleegzorg diverse mogelijkheden voor een vernieuwing van de GGZ. Zo heeft het OPZ Geel de afgelopen jaren volop ingezet op een differentiatie en modernisering van het aanbod op basis van een evidence-based methodiek.

In zijn gemoderniseerde vorm kan de gezinsverpleging vlot ingepast worden in het nieuwe psychiatrische zorglandschap dat zich ontwikkelt in het kader van de vernieuwing van de GGZ in België (‘Artikel 107’), met name in verband met de functies 3 en 5. Bovendien gaat het in termen van gezondheidseconomie om een formule waarin de middelen zeer efficiënt ingezet worden voor de begeleiding van chronisch psychisch kwetsbare mensen.

Tijdens het symposium trad het OPZ Geel in dialoog met zorgprofessionals uit de GGZ, de hulpverlening en de welzijnssector, met zorgmanagers, beleidsmakers en beleidsmedewerkers, met vertegenwoordigers van de overheid, met diverse stakeholders en verder met belangstellenden in ruimere zin.

In het programma kwamen de volgende thema’s aan bod:

  • Gezinsverpleging als bron van inspiratie bij vermaatschappelijking van zorg.
  • Gezinsverpleging in de context van de GGZ-vernieuwing in België.
  • Gezinsverpleging vandaag in Geel: een vernieuwend gedifferentieerd aanbod, met specifieke aandacht voor ‘kinderen in zorggezinnen’ als innovatief project.
  • Gezinsverpleging vanuit het perspectief van de gezondheidseconomie en vanuit financieel oogpunt.
  • Gezinsverpleging in actuele toepassingsvormen vanuit een internationaal perspectief.

U vindt de presentaties  op de website.