Nieuws


Inspectiecampagne Arbeidsinspectie (FOD) omtrent de preventie van valongevallen op de werkplaats

Vanaf juni tot september 2014 voert de arbeidsinspectie (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Toezicht op het Welzijn op het Werk) een inspectiecampagne bij de instellingen in de sector van de gezondheidszorg en in rust- en verzorgingstehuizen. Dit doen ze om de werkgevers en werknemers in de sector te controleren en te sensibiliseren voor de preventie van ongevallen op de werkplaats.

De acties worden ondernomen in heel het land. De inspecteurs gaan na welke maatregelen er worden genomen op de werkplaatsen om vallen en uitglijden te vermijden. Ze zullen ook de werkgevers en werknemers sensibiliseren en hen voorstellen welke maatregelen ze kunnen nemen om vallen en uitglijden te voorkomen.

Het kader waarin deze inspectie kan geplaatst worden, wordt toegelicht in een persbericht dat u kan downloaden via deze link. Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc Van Hamme (adviseur-generaal, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk - luc.vanhamme@werk.belgie.be - T 02 233 45 20).