Nieuws


nieuws-foto

Aankondiging meting indicator 'Patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite'

Vanuit het VIP² werd op 4 juni 2014 een brief verstuurd  (gericht  aan de algemene directies, de hoofdartsen en de contactpersonen voor ‘indicatoren VIP²’) met informatie omtrent de eerste meting voor de indicator 'Patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsite'. Het doel van deze indicator bestaat eruit na te gaan in welke mate ziekenhuiswebsites informatie aanbieden die relevant is voor patiënten en in welke mate deze informatie toegankelijk, gebruiksvriendelijk en ‘vindbaar’ is. De indicator werd ontwikkeld door het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) en zijn leden, in samenwerking met de KU Leuven en in nauwe afstemming met een aantal communicatie-experts uit de Vlaamse ziekenhuizen en de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren". Hierdoor kan gesteld worden dat men vertrekt vanuit het perspectief van de patiënt voor het bepalen wat een goede website in het kader van kwaliteitsvolle zorg is.

De eerste meetperiode voor deze indicator gaat door tussen 1 juli en 31 augustus 2014. Alle details aangaande de meetmethode en -procedure vindt u terug op de website http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/Kwaliteit/Fiches/#ziekenhuisbreed. U vindt er onder meer de indicatorfiche, met het meetinstrument, de handleiding en een aantal bijkomende documenten.

Om een correcte evaluatie van uw website toe te laten, wordt aan de ziekenhuizen gevraagd om het document ‘Bijlage 5 Niet-beoordeelbare items + raamwerk opnameredenen’ te vervolledigen en terug te sturen naar kwaliteit@zorg-en-gezondheid.be met als onderwerp ‘website indicator - raamwerk’. In dit document kan u aangeven of bepaalde items al dan niet van toepassing zijn in uw ziekenhuis. Daarnaast wordt u gevraagd de 7 meest voorkomende opnameredenen in uw ziekenhuis aan te geven. Het Vlaams Patiëntenplatform heeft deze informatie nodig om bepaalde elementen correct te kunnen beoordelen. Daarom wordt verwacht dat dit ingevulde document vóór 25 juni 2014 wordt doorgestuurd. Indien er geen e-mail wordt ontvangen, dan kunnen deze items van de checklist niet gemeten worden en krijgt het ziekenhuis in kwestie een score 0 op deze items.

Er wordt ook al melding gemaakt van een uitwisselingsbijeenkomst voor de ziekenhuizen die deelnamen aan de meting van de indicator ‘Patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites’ van zomer 2014 om alle ervaringen en knelpunten die ziekenhuizen ervaren rond de inhoud van de checklist en het meetprotocol met elkaar te kunnen delen. Deze bijeenkomst zal plaatshebben op dinsdag 23 september 2014 van 11.00 tot 15.00 uur.

Voor meer informatie omtrent deze indicator of de uitwisselingsbijeenkomst kunt u contact opnemen met Else Tambuyzer (else.tambuyzer@vlaamspatientenplatform.be of T 016 23 05 26).