Nieuws


Voorstelling van de self-assessmenttool voor de patiƫntenparticipatiecultuurpeiling

Op dinsdag 3 juni 2014 organiseerde de FOD Volksgezondheid een informatiesessie over de nieuwe self-assessmenttool voor de patiëntenparticipatiecultuurpeiling. LINK

Het project kadert in het meerjarenprogramma van de FOD Volksgezondheid met betrekking tot het verbeteren van kwaliteit en patiëntveiligheid en werd uitgewerkt door de Universiteit Gent, het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde en het Universitair Ziekenhuis Gent.

Er was een ruime opkomst van een 70-tal deelnemers met een goede vertegenwoordiging van de acute ziekenhuizen en de instellingen voor de Geestelijke Gezondheidzorg (GGZ ).

In een eerste deel gaf prof. dr. Ann Van Hecke een toelichting bij het begrip ‘patiëntenparticipatie’. Vanuit de literatuur werden de niveaus, de vormen en de meerwaarde van patiëntenparticipatie uitgelegd aan de hand van praktische voorbeelden.

In een tweede deel stelde prof. dr. Kristof Eeckloo het instrument voor om eenpatiëntenparticipatiecultuur’ in ziekenhuizen te peilen. De opbouw en het concept van de vragenlijst werden toegelicht en er werden praktische afspraken gemaakt over onder andere de doelgroep, de procedure en de timing voor de datacollectie. Tijdens de peiling worden ook goede praktijkvoeringen in acute ziekenhuizen en instellingen voor de GGZ in kaart gebracht.

De resultaten van deze peiling zullen tijdens de studiedag van 6 november 2014 (namiddag) toegelicht worden. Op deze studiedag worden ook enkele goede praktijkvoeringen met betrekking tot patiëntenparticipatie vanuit acute ziekenhuizen en instellingen voor de GGZ gepresenteerd.

Indien u meer informatie wenst of wil deelnemen aan dit project, dan kan u contact opnemen met prof. dr. Ann Van Hecke (Ann.VanHecke@ugent.be) of prof. dr. Kristof Eeckloo (Kristof.Eeckloo@uzgent.be).  

Voor de instellingen van de GGZ zal de komende maanden een aangepast instrument uitgewerkt worden. Wenst u hierover meer informatie of wil u meewerken aan dit initiatief, dan kan u de vermelde contactpersonen contacteren.