Nieuws


Oproep voor proefinspecties door Zorginspectie in verband met het internistisch zorgtraject voor algemene ziekenhuizen

Sinds enkele maanden werkt Zorginspectie een inspectie-instrument uit voor het internistisch zorgtraject, op basis van het eisenkader dat op 23 april 2014 werd gepubliceerd op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid (www.zorg-en-gezondheid.be). 

Vooraleer effectief van start te gaan met de inspecties wil Zorginspectie zijn methodiek uittesten door middel van enkele proefinspecties. 

Elk algemeen ziekenhuis kan zich kandidaat stellen voor zo’n onaangekondigde proefinspectie. 

Verdere uitleg hieromtrent vindt u terug in het begeleidend schrijven dat door Zorginspectie werd verzonden naar al de ziekenhuizen. 

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u steeds terecht bij mevrouw Lieve Van Segbroeck (lieve.vansegbroeck@zorginspectie.be).