Nieuws


Oprichting Commissie Quality & Safety GGZ

In heel wat GGZ-instellingen is er een grote dynamiek ontwikkeld met betrekking tot het bewaken en optimaliseren van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Dit heeft ertoe geleid dat verschillende GGZ-specifieke Q & S-initiatieven werden opgestart. Om al deze initiatieven te borgen in een meer geïntegreerde benadering is er een nood ontstaan aan het oprichten van een Commissie “Quality & Safety GGZ”. Hierbij ontstaat een orgaan waarin deze initiatieven, maar ook de verschillende bouwstenen van kwaliteit en patiëntveiligheid kunnen besproken worden.

Op 17 juni 2014 hebben ICURO en Zorgnet Vlaanderen een omzendbrief verstuurd waarin de oprichting van een Commissie “Q & S GGZ” werd aangekondigd. Om duidelijk aan te geven welke invulling deze Commissie kan krijgen, werd een bijhorende nota opgemaakt. Zowel de omzendbrief als de nota kan u integraal nalezen op onze website.

Alvorens de Commissie “Q & S GGZ” effectief van start kan gaan, willen wij graag inventariseren welke Q & S-thema’s u relevant acht om verder te behandelen. Hiervoor is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst kan u online invullen tot 15 juli 2014.

De eerste vergadering van de Commissie is gepland op 11 september 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in de vergaderzaal ‘G04’ (Guimardstraat 1; 1040 Brussel). Kandidaten voor deze Commissie kunnen zich aanmelden bij greta.vanderveurst@icuro.be. Alle kandidaten die zich hebben aangemeld, krijgen begin september een uitnodiging met een concrete agenda voor deze eerste vergadering.

Voor meer informatie met betrekking tot de Commissie “Q & S GGZ” kan u contact opnemen met Peter Cosemans (peter.cosemans@icuro.be).