Nieuws


Louis Ide, gastspreker op de Algemene Vergadering van ICURO

ICURO mocht na haar Algemene Vergadering van vrijdag 27 juni 2014 naar goede traditie een spraakmakende gastspreker verwelkomen. Louis Ide, gezondheidsspecialist van de N-VA en actief als klinisch bioloog en ziekenhuishygiënist in het Jan Palfijn Ziekenhuis Gent, belichtte een aantal elementen van zijn boek ‘Lof der gezondheid’.

Louis Ide ging de confrontatie met het boek ‘De prijs van uw gezondheid’ van Lieven Annemans niet uit de weg. Meer nog, hij vergeleek hun standpunten punt voor punt. Dr. Ide legde echter zijn accenten duidelijk op de betaalbaarheid, gerichte besparingen, meer preventie, de nood aan een langetermijnvisie, de aanpak van overconsumptie en een herijking van de nomenclatuur.

Kortom een boeiende uiteenzetting die de nodige controverse en stof tot nadenken met zich meebrengt.