Nieuws


De Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de UA organiseert een nieuw postgraduaat vanaf academiejaar 2014-2015

Wij stelden reeds eerder de Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (AHLEC) van de Universiteit Antwerpen voor.

Vanaf het academiejaar 2014-2015 wordt het Postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek ingericht. Met dit postgraduaat wordt een gespecialiseerde opleiding in het gezondheidsrecht en de gezondheidsethiek aangeboden.

Het postgraduaat is opgedeeld in zes modules: organisatie van de gezondheidszorg, beroepsbeoefenaars, patiëntenrechten, aansprakelijkheid en verzekeringen, lichaamsmateriaal, geneesmiddelen en producten en beginnend en eindigend leven.

De student kan zich inschrijven voor het volledige postgraduaat of opteren voor een of meerdere module(s). De colleges vinden plaats op dinsdagavond en zaterdagvoormiddag op de Campus Drie Eiken te Wilrijk. De modules volgen elkaar doorheen het jaar op. Het postgraduaat vangt eind september aan met module 1 en wordt enkele weken later opgevolgd door module 2.

Studenten die het postgraduaat wensen te volgen, dienen zich eerst aan te melden via de website van de Leerstoel (www.ahlec.be). Op deze website vindt men onder het tabblad 'postgraduaat' uitgebreide informatie over de precieze inhoud van de modules, de toelatingsvoorwaarden voor het postgraduaat, de doelstellingen en de inschrijvingsmodaliteiten.