Nieuws


nieuws-foto

Timing 3de cultuurmeting patiëntveiligheid

In de voorbije vergaderingen van de werkgroep "Ziekenhuisaccreditatie - JCI" werd de timing van de patiëntveiligheidscultuurmeting, mede in afstemming met de geplande accreditatie-audits, reeds een aantal keren aangehaald. Daarin werd ook aangegeven dat ICURO deze invalshoeken zou inbrengen in de federale werkgroep 'Patiëntveiligheid'.
De afspraken die daaromtrent werden gemaakt, werden op 2 juli 2014 vanuit het QS-team (FOD) doorgestuurd naar de ziekenhuisdirecties en de contactpersonen uit het contract ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.

Het bericht van de FOD vindt u hierna terug:  

In de context van het tweede meerjarig programma kwaliteit en patiëntveiligheid blijft het ziekenhuisbreed meten van de patiëntveiligheidscultuur een belangrijke doelstelling.
De meeste ziekenhuizen hebben reeds twee cultuurmetingen uitgevoerd (resp. in 2007 en 2011). Het uitvoeren van een volgende cultuurmeting zal in het contract 2015 worden opgenomen. Voor de meeste ziekenhuizen betreft dit een derde cultuurmeting, voor andere ziekenhuizen een tweede (bv. omdat deze ziekenhuizen later instapten in het contract) of voor nog andere ziekenhuizen al een vierde cultuurmeting.  

Veel ziekenhuizen zijn tevens actief bezig met het behalen van een accreditatiecertificaat. Veiligheidscultuur is in het normenkader van de verschillende accrediteringsorganen eveneens een cruciaal element. Hoewel in de respectievelijke normenkaders geen concrete timing wordt voorgesteld, wordt wel gevraagd om de veiligheidscultuur te beoordelen en om hieromtrent actie te ondernemen. Het meten van de veiligheidscultuur is dus ook voor accreditering noodzakelijk.

In overleg met de strategische werkgroep patiëntveiligheid en met de UHasselt werd het volgende overeengekomen:

 ALGEMENE REGEL:

  • 2015: uitvoeren van en rapporteren over de verplichte ziekenhuisbrede cultuurmeting in het kader van het FOD-contract.
  • 2016: derde benchmarkonderzoek onder de coördinatie van de UHasselt waaraan ziekenhuizen op vrijwillige basis kunnen deelnemen. Ziekenhuizen kunnen de gegevens van hun FOD-cultuurmeting van 2015 hiervoor doorgeven aan de UHasselt.

 UITZONDERING:

  • Ziekenhuizen die in het kader van accreditering een cultuurmeting deden in 2012, 2013 of 2014 (dus buiten de context van de FOD-contracten) worden door de FOD vrijgesteld van de ziekenhuisbrede cultuurmeting in 2015. Ziekenhuizen kunnen de gegevens van de cultuurmeting van 2012, 2013 of 2014 doorgeven aan de UHasselt om te worden meegenomen in het derde benchmarkonderzoek van 2016. Hiervoor zal de UHasselt nog specifieke instructies bezorgen.

SAMENGEVAT:

  • In de periode 2012 - 2015 doen ziekenhuizen minstens één cultuurmeting.
  • De ziekenhuizen rapporteren aan de FOD over de cultuurmeting uitgevoerd in de periode 2012 - 2015.
  • De gegevens van de cultuurmeting, uitgevoerd hetzij in 2012, 2013, 2014 of 2015, kunnen doorgestuurd worden naar de UHasselt voor een derde benchmarkonderzoek. De deadline hiervoor is 1 april 2016.