Nieuws


Verduidelijkingen ‘Internistisch zorgtraject’ (FAQ’s) gepubliceerd op website Zorg en Gezondheid

Bij de publicatie van de eisenkaders voor het internistisch zorgtraject werd aangegeven dat de eisenkaders nog in ontwerp zijn met als doel de sector de mogelijkheid te geven om kennis te maken met de verwachtingen hierin opgenomen. Daarbij werd eveneens vermeld dat ziekenhuizen tot 31 juli 2014 onduidelijkheden of vragen kunnen overmaken aan de Vlaamse overheid (via het e-mailadres algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be). In een rubriek ‘Frequently Asked Questions’ (op de website van Zorg en Gezondheid) zouden de verduidelijkingen gebundeld worden.

In de vergadering van de Commissie “Q & S” van 26 juni 2014 gaf dr. E. Van Dingenen aan dat begin juli een nieuwe versie van deze FAQ’s zou gepubliceerd worden. ICURO zou vervolgens meteen een nieuwsbericht versturen om iedereen op de hoogte te brengen.

Bij deze willen wij u graag meedelen dat een nieuwe versie is gepubliceerd. Deze lijst bevat de antwoorden op de vragen gesteld aan de overheid tot 24 juni 2014. Tegen het einde van de maand zouden ook de andere vragen beantwoord worden en gepubliceerd worden op de website. Om snel te kunnen detecteren welke wijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht ten opzichte van de eerste versie, werden de aanvullingen in een vet lettertype geplaatst. Op het moment dat er een volgende lijst wordt gepubliceerd, zullen wij u hiervan ook meteen op de hoogte brengen.