Nieuws


nieuws-foto

Deel uw best practice met de sector op 5 december 2014

Na twee mooie studiedagen in 2012 en 2013 zijn wij intussen gestart met het uitwerken van een programma voor een derde studiedag gewijd aan het werken met indicatoren. Uit de voorgaande studiedagen hebben wij geleerd dat naast een aantal wetenschappelijke bijdragen en het meegeven van een stand van zaken en toekomstblik inzake het project, vooral het presenteren van best practices sterk wordt geapprecieerd en deze praktijkvoorbeelden inspirerend werken om hiermee zelf aan de slag te gaan. Daartoe willen wij u ook graag tijdens de derde studiedag een aantal mooie praktijkvoorbeelden aanreiken en lanceren dan ook graag een oproep om ons uw inspirerende voorbeelden kenbaar te maken.

Ook dit jaar willen wij verschillende perspectieven meenemen in de uitbouw van het programma. Naast de rol van de overheden, de ziekenhuizen en de instellingen, willen wij ons dit jaar vooral focussen op wat het werken met indicatoren betekent voor de professionals en de patiënten zelf. Om rond deze verschillende invalshoeken mooie praktijkvoorbeelden te kunnen includeren, willen wij dan ook graag een oproep lanceren om uw best practices aan de hand van een abstract met ons te delen. Mede in het kader van de centrale website en de toenemende interesse die er is om deze indicatoren extern kenbaar te maken, zou het ook goed zijn om hieromtrent een aantal best practices te kunnen meenemen. Net zoals vorig jaar zal gewerkt worden met plenaire toelichtingen en postervoorstellingen. De gekozen locatie leent zich er uitstekend toe om deze laatste alle aandacht te kunnen geven.

Op 10 juli 2014 werd een omzendbrief verstuurd om deze oproep kenbaar te maken. Daarbij wordt eveneens een template aangeleverd die u kan gebruiken om uw abstract binnen te sturen. Abstracts kunt u tot 5 september 2014 overmaken aan vera.detroyer@icuro.be. In de loop van de maand september worden de ingezonden abstracts nagekeken door de organisatoren en wordt het definitieve programma vastgelegd.

De omzendbrief en de template voor het indienen van een abstract kunt u hier downloaden.

Wij durven te kunnen rekenen op een massale respons en willen u nu al danken voor uw bereidwilligheid om uw ervaringen met de sector te delen. Verder hopen wij u allen te mogen verwelkomen op 5 december 2014.