Nieuws


Oprichting Commissie Q & S GGZ

Op 17 juni 2014 verstuurden ICURO en Zorgnet Vlaanderen een omzendbrief waarin de oprichting van een sectorbrede Commissie "Quality & Safety GGZ" werd aangekondigd.  Wij hebben reeds verschillende positieve reacties mogen ontvangen. Daarnaast hebben wij ook een aantal bezorgde reacties gehad over dit nieuw initiatief.

Deze “Commissie Q & S GGZ” is geen nieuw kwaliteitsinitiatief voor GGZ, maar creëert juist een forum om over de verschillende bestaande en toekomstige kwaliteitsprojecten binnen de GGZ verder af te stemmen.  Daarnaast vormt het met elkaar delen en verspreiden van kennis en best practices een tweede belangrijk objectief van deze nieuwe Commissie.

Om relevante thema’s te identificeren en te behandelen in deze Commissie “Q & S GGZ” werd een elektronische bevraging opgestart. Wij willen graag ook uw mening kennen! Vandaar dat wij u graag uitnodigen om deze bevraging vóór 19 juli 2014 in te vullen.

Om kennis en ervaring met elkaar te delen, zijn wij nog steeds op zoek naar best practices. Indien u een project of een inspirerend voorbeeld heeft dat u wenst te delen met de GGZ-sector, dan zou het fijn zijn dit van u te mogen vernemen. U kan hiervoor steeds contact opnemen met peter.cosemans@icuro.be. Indien u uw project liever persoonlijk aan ons voorstelt, dan zijn wij steeds bereid hiervoor een afspraak vast te leggen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de verschillende GGZ-instellingen beter te leren kennen en gelijktijdig een goed beeld te krijgen van de manier waarop een mogelijke best practice is geïmplementeerd. 

De eerste vergadering van de Commissie “Q & S GGZ” is gepland op 11 september 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in de vergaderzaal ‘G04’ (Guimardstraat 1; 1040 Brussel). U kan zich hiervoor aanmelden bij greta.vanderveurst@icuro.be. Alle kandidaten die zich hebben aangemeld, krijgen begin september een uitnodiging met een concrete agenda.

Voor meer informatie aangaande deze Commissie “Q & S GGZ” kunt u steeds contact opnemen met Peter Cosemans, projectmedewerker Q & S GGZ (peter.cosemans@icuro.be).