Nieuws


nieuws-foto

17 oktober 2014: inzoomen op ‘patiëntveiligheid en veiligheidscultuur’

Op vrijdag 17 oktober 2014 organiseert de Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid & Gezondheidseconomie van de UHasselt een onderzoekssymposium met als centraal thema ‘patiëntveiligheid en veiligheidscultuur’. Dit onderzoekssymposium kadert in het ondersteuningsplan van het federale meerjarenprogramma Kwaliteit en Patiëntveiligheid in de ziekenhuizen.

Dit symposium is een unieke gelegenheid om kennis te maken met enkele actuele thema’s en trends inzake het onderzoek rond patiëntveiligheid en veiligheidscultuur en richt zich voornamelijk naar leden Raad van Bestuur, ziekenhuisdirectie, ziekenhuismanagement en staf (algemeen, medisch, verpleegkundig, kwaliteit & veiligheid, personeelsbeleid), middenkader, diensthoofden, hoofdverpleegkundigen, zorgprofessionals, overheden, onderzoekers en experts.

Tijdens deze voormiddag wordt onder meer ingegaan op risicomanagement door retrospectieve analyse (via multidisciplinair dossieronderzoek), veiligheidscultuur en gerichte verbeteracties, lean management en patiëntveiligheidscultuur en de implementatie van de Surgical Safety Checklist.

Het volledige programma kunt u hier downloaden. Voor meer informatie kunt u terecht bij dr. Annemie Vlayen, UHasselt (annemie.vlayen@uhasselt.be), coördinator van dit UHasselt Onderzoekssymposium. Inschrijven kan via deze link. De deelname is gratis.