Nieuws


Als ik vandaag een ziekenhuis binnenwandel, ben ik dan veiliger dan 15 jaar geleden?

Het rapport ‘To err is human: building a safer Health System’ (1999) van het Institute of Medicine kent intussen iedereen en heeft ertoe geleid dat wereldwijd een groot aantal initiatieven werden genomen om de veiligheid van de zorg te verbeteren. Ashish Jha, verbonden aan de Harvard School of Public Health, stelt zichzelf de vraag of 15 jaar later de zorg veiliger is geworden. Meteen wordt echter de vraag ontkennend beantwoord.

In een kort artikel kaartten een aantal professoren en deskundigen aan hoe dit kan verklaard worden. Echt grote verrassingen zijn er niet opgenomen in het artikel, maar de kracht van het artikel is dat alle elementen waarvan wij weten dat ze een belangrijke impact hebben (belang van een veiligheidscultuur, beschikken over goede data, een betere integratie van de zorg, …) in een één-pagina-lang artikel worden gebundeld en duidelijk wordt aangegeven waar het probleem zich precies situeert en wat er dient te gebeuren om dezelfde vraag over zoveel jaar positief te kunnen beantwoorden. Zo wordt er veel belang gehecht aan een nationale (voor iedereen beschikbare) gegevensbank inzake patiëntveiligheid, maar ook de cruciale rol van de directie van het ziekenhuis wordt benoemd.

Referenties: Bridget, M. (2014). Patient Safety Still Lagging: Advocates Call for National Patient Safety Monitoring Board. Jama, published online.