Nieuws


nieuws-foto

Informatie over indicator 'Een volledig geneesmiddelenvoorschrift'

Zoals opgenomen in de overzichtsplanning van VIP² is de eerste meting voor de indicator ‘Een volledig geneesmiddelenvoorschrift’ gepland voor oktober/november 2014. Daartoe hebben de VIP²-contactpersonen van de ziekenhuizen die intekenden voor het domein ‘Ziekenhuisbrede indicatoren’, op 26 augustus 2014 een brief ontvangen met als doel goed voorbereid te zijn over wat van u als ziekenhuis wordt verwacht.

In overleg met het QID-Bestuur, de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren" en de Vlaamse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers werden een aantal wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot deze indicator. De belangrijkste wijziging daarbij is dat er werd beslist om geen interne audit te organiseren, maar enkel een externe audit te plannen. Wij vallen hiervoor terug op de principes van de meting voor de indicatoren ‘Basisvereisten handhygiëne’ en ‘Patiëntenidentificatie’, waarbij 2 auditoren van een ander ziekenhuis de meting in een derde ziekenhuis uitvoeren (auditor ziekenhuis A en auditor ziekenhuis B gaan auditen in ziekenhuis C). Dit impliceert echter wel dat ieder ziekenhuis twee audits in andere ziekenhuizen zal moeten uitvoeren. Dit werd gedaan om enerzijds de validiteit van de gegevens te garanderen en anderzijds de registratielast voor de ziekenhuizen te beperken (daartoe werd de interne meting geschrapt).

Daarnaast werden nog een aantal andere afspraken kort aangestipt in de brief. De details kan u terugvinden in de brief en in het herziene meetprotocol dat begin september op de website van het project wordt geplaatst. Eenmaal dit wordt gepubliceerd, zullen wij hieromtrent ook een bericht versturen.

Wat nu echter al van belang is, is dat u ons vóór 8 september 2014 informeert (kwaliteit@zorg-en-gezondheid.be) welke auditoren u afvaardigt vanuit uw ziekenhuis. Dit maakt het mogelijk om tegen medio september een verdeling te kunnen opmaken tussen de te auditen ziekenhuizen en de auditoren waardoor auditoren tijdig afspraken kunnen maken op welke dag zij de audit gaan uitvoeren. 

Heeft u nog bijkomende vragen, dan verwijzen wij u in eerste instantie graag door naar de contactpersoon binnen uw ziekenhuis die vervolgens contact kan opnemen met Dirk De Wachter of Vera De Troyer.