Nieuws


Studiedag in verband met de rol van technische diensthoofden in de accreditatie van ziekenhuizen

Tijdens de vergadering van de werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ” van 26 juni 2014 werd vanuit het Jessa Ziekenhuis Hasselt toegelicht hoe zij het beleid rond het toezicht en onderhoud van medische materialen en apparatuur hebben opgebouwd en geïmplementeerd. Met dit beleid wenste men in te spelen op de verwachtingen die daaromtrent vanuit  het NIAZ en de Vlaamse overheid worden gesteld. 

Tijdens de nabespreking kwam de studiedag ‘Rol van technische diensthoofden in de accreditatie van ziekenhuizen’ aan bod. Deze studiedag wordt georganiseerd door het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap (KU Leuven) dat daarvoor samenwerkt met het Universitair Ziekenhuis Leuven, het Universitair Ziekenhuis Gent en de Vereniging voor Technische Diensthoofden in Verzorgingsinstellingen (VTDV). Deze studiedag vindt plaats op dinsdag 14 oktober 2014 (van 13.00 tot 18.30 uur - Faculty Club Leuven). Intussen is alle informatie beschikbaar en kan deze geraadpleegd worden via deze link

In navolging van de vergadering werden door ICURO een aantal items opgelijst waarrond onduidelijkheden en vragen zijn bij de leden (geldende wetgeving, onderhoudstermijnen, …) en  overgemaakt aan de Vlaamse Vereniging voor Ziekenhuisintrumentatietechnici (VVZ). Alle beschikbare expertise werd door de VVZ samengebracht in één document dat momenteel wordt gefinaliseerd en een aantal concrete antwoorden bevat op de gestelde vragen en op korte termijn zal beschikbaar zijn voor de sector.