Nieuws


Werkgroep “Ethiek in de kliniek (WEK)”: symposium ‘Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit?’

Op 17 oktober 2014 organiseert de werkgroep “Ethiek in de kliniek (WEK)” zijn 7de symposium ‘Ethische debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit?’ in de PXL-Congress te Hasselt. 

Ethisch debat kan omschreven worden als het (voortdurende) gesprek over de vraag of wij in samenleving/in de zorginstelling/bij de patiënt de goede dingen goed doen. Het is in dit symposium onze bedoeling om het ethisch debat en zijn verschillende dimensies - macro/meso/micro - te thematiseren. Dit debat (binnen en buiten het ziekenhuis) moet ruimte en tijd geven aan dialoog en luisterbereidheid, zonder angst of vrees en zonder dwang of druk.

Het medisch-ethisch debat bevat tegelijk elementen van een machtsstrijd, van redelijk gesprek en van ethische evolutie (Trappenburg). Dit debat vindt plaats te midden van maatschappelijke ontwikkelingen waarbij meer en meer belang wordt gehecht aan de vrijheid van het individu om zelf zijn leven vorm te geven en waarbij economische motieven en belangen dominanter worden in de organisatie en uitvoering van de zorg. Het is zaak om in openheid aan deze verschillende componenten ruimte te geven. Met dit symposium willen wij hiertoe een forum van reflectie en dialoog creëren.

’s Ochtends wordt een ruime schets gegeven in tweemaal een samenspraak tussen telkens twee sprekers. In de eerste samenspraak ligt de focus op het thema ‘actief pluralisme’ en of dit mogelijk is binnen onze multiculturele samenleving. Daarna spreken twee ziekenhuisdirecteurs over het ethisch debat in het ziekenhuis dat niet alleen vanzelfsprekend is ingebed in onze multiculturele samenleving, maar waarbij ook economische motieven en belangen dominanter worden in de organisatie en uitvoering van de zorg. 

In de namiddag wordt op verschillende thema’s dieper ingegaan in vier interactieve workshops rond de thema’s: participatie van patiënten en familie en … open debatcultuur; ethisch leiderschap van leidinggevenden in de zorg; ethisch gesprek - vaak een ‘carrousel van gedachten en emoties’; creatief omgaan met de uitdagingen van de werkvloer. 

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven, vindt u op onze website ‘7de WEK-symposium’.

Contactpersoon is stefaan.vanroey@icuro.be.