Nieuws


Eerste Commissie “Q & S GGZ”: reeds 57 inschrijvingen, u komt toch ook?!?

Zoals reeds werd aangekondigd in onze omzendbrief (17/06/2014), zal een sectorbrede Commissie Quality & Safety voor de GGZ opgericht worden. Hiermee wordt een forum gecreëerd om kennis, ervaringen en best practices met betrekking tot GGZ-specifieke Q & S-thema’s te delen met de GGZ-sector.

Samen met de oproep voor deze Commissie is er ook een bevraging opgestart om te inventariseren welke Q & S-thema’s relevant worden geacht om te bespreken binnen deze nieuwe Commissie.

Momenteel hebben er zich al 57 kandidaten aangemeld en hebben wij een mooie respons ontvangen op de bevraging. Het is echter nog steeds mogelijk u kandidaat te stellen voor deze Commissie. Hiervoor kan u zich aanmelden bij Greta Van der Veurst (greta.vanderveurst@icuro.be).

Alle kandidaten die zich hebben aangemeld, zullen eerstdaags een uitnodiging ontvangen met een concrete agenda voor de eerste vergadering die is gepland op 11 september 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in de vergaderzaal ‘G04’ (Guimardstraat 1, 1040 Brussel).

Voor meer informatie aangaande deze Commissie “Q & S GGZ” kunt u steeds contact opnemen met Peter Cosemans, projectmedewerker Q & S GGZ (peter.cosemans@icuro.be).