Nieuws


Nieuwe overzichtstabel voor VIP²

Omdat er een aantal wijzigingen werden doorgevoerd in de planning van de meetperiodes en de terugkoppeling van de resultaten van de indicatoren naar de ziekenhuizen toe, werd tijdens het Indicatorenforum van 10 september 2014 een herwerkte versie voorgelegd aan het Indicatorenforum. Dit overzicht kunt u terugvinden via deze link.

Verder werd ook een stand van zaken gepresenteerd waarbij onder meer de oprichting van een wetenschappelijke adviesraad (WAR) en de voorbereidingen voor de centrale website aan bod kwamen. In de VIP²-nieuwsbrief die binnenkort wordt verstuurd, zal deze informatie voor u samengevat worden.