Nieuws


nieuws-foto

Commissie Q & S GGZ kent een succesvolle start

De Commissie "Q & S GGZ" is donderdag 11 september 2014 erg succesvol gestart. Niet alleen was er een mooie vertegenwoordiging van psychiatrische ziekenhuizen, ook de andere GGZ-sectoren zoals de CGG’s, de revalidatiecentra, de PVT’s en de ‘Initiatieven Beschut Wonen’ waren aanwezig.

Tijdens deze eerste vergadering werd Patrick Cokelaere, algemeen directeur Groep H. Familie Kortrijk, unaniem verkozen tot voorzitter van deze Commissie.  Hierbij wensen wij hem alle succes toe om deze Commissie verder te verdiepen en uit te bouwen, waarbij het delen van kennis en ervaringen met betrekking tot Q & S in de GGZ centraal staat.

Na een inleiding en situering werd het kwaliteitssysteem van het pz h.familie Kortrijk gepresenteerd als een voorbeeld van een integraal kwaliteitssysteem.

Tot slot bracht Sabine Buntinx, OPZC Rekem, een boeiende best practice over het ontwikkelen en implementeren van een transmuraal zorgpad voor patiënten met Korsakov.  Tijdens deze presentatie werd benadrukt wat de meerwaarde kan zijn van een klinisch pad of zorgpad in de GGZ.

De vragenlijst die werd verstuurd naar aanleiding van de opstart, blijft nog even online om iedereen de kans te geven deze alsnog in te vullen. Tijdens de volgende vergadering, gepland op donderdag 4 december 2014 van 10.00 tot 12.00 uur, zal deze vragenlijst meer uitgebreid besproken worden. Indien u graag wilt deelnemen, kan u zich nog steeds aanmelden bij Greta Van der Veurst (greta.vanderveurst@icuro.be).

Voor meer informatie kan u terecht bij Peter Cosemans, projectmedewerker Q & S GGZ (peter.cosemans@icuro.be).