Nieuws


Herwerkt meetprotocol en registratiesoftware indicator ‘Volledig geneesmiddelenvoorschrift’ nu beschikbaar

Zoals aangegeven in ons nieuwsbericht van 26 augustus laatstleden, zouden wij een bericht uitsturen op het moment dat de herwerkte indicatorenfiche (meetprotocol) en de registratiesoftware voor de indicator ‘Volledig geneesmiddelenvoorschrift’ online werden geplaatst. U kunt deze vanaf nu downloaden via de website van VIP².

Het is aan te bevelen om dit bericht ook over te maken aan de ziekenhuisapothekers die uw ziekenhuis zal afvaardigen voor de audits. Dit maakt dat zij voorafgaande aan de audit de nieuwe registratiesoftware kunnen uittesten. Daarenboven zijn de auditoren goed vertrouwd met de eigen werking en kan men alvast de tool klaarzetten voor de externe audit. De registratiesoftware vereist minimaal MS Office 2010. Gelieve eventueel een recente versie van Office op een aparte computer te installeren. Problemen met deze software mogen gemeld worden aan Dirk De Wachter (dirk.dewachter@zorg-en-gezondheid.be).

Binnenkort zal u verder geïnformeerd worden omtrent de verdeling van de auditoren.