Nieuws


nieuws-foto

Belangrijke mededeling in verband met indicator ‘Basisvereisten handhygiëne’

In overleg met de voorzitter van de ontwikkelingsgroep "Ziekenhuisbrede indicatoren", het QID-Bestuur en de voorzitter van het VIP²-project werd beslist om de meetperiode voor de interne meting van de indicatoren ‘Basisvereisten handhygiëne’ en ‘Patiëntenidentificatie’ te verschuiven. De reden daartoe is om de meetperiode te laten samenvallen met de premeting die van 10 november 2014 tot 31 december 2014 wordt georganiseerd in het kader van de nationale campagne handhygiëne 2015.

Concreet betekent dit dat wij u vragen om de resultaten voor de indicator ‘Basisvereisten handhygiëne’ binnen de vooropgestelde termijn in te brengen in de tool die u daarvoor door het WIV-ISP wordt aangereikt. Voor de data van de indicator ‘Patiëntenidentificatie’ wordt gevraagd om alle data op de laatste registratiedag na het afronden van alle metingen op te laden via de sFTP-server.

Het spreekt voor zich dat het opschuiven van de registratieperiode er eveneens zal toe leiden dat ook de feedback op een later tijdstip aan de ziekenhuizen zal kunnen overgemaakt worden.