Nieuws


Best practices Commissie “Q & S GGZ” staan online

Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe Commissie “Q & S GGZ” werden twee best practices gepresenteerd. Het pz h.familie Kortrijk presenteerde hun integraal kwaliteitssysteem. Dit model is gebouwd op belangrijke fundamenten voor de organisatie. Aan de hand van ‘bouwstenen voor kwaliteit’ wordt de kwaliteit in de organisatie opgevolgd en geborgd.

De tweede best practice was een presentatie van het OPZC Rekem over het ontwikkelen en implementeren van een transmuraal zorgpad voor patiënten met een Korsakov Syndroom. Hierbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de gehanteerde methodologie voor het ontwikkelen en implementeren van dit zorgpad. Een aantal succesfactoren worden uitgelicht, maar ook een aantal knelpunten worden besproken.

Voor de Commissie “Q & S GGZ” zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe best practices. U kan hiervoor steeds contact opnemen met Peter Cosemans (peter.cosemans@icuro.be).