Nieuws


Het KCE-rapport ‘Conceptueel kader voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering’

Op 26 september 2014 stelde het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) zijn nieuwste rapport voor. Het rapport kan u op de website van het KCE terugvinden. Wij vatten het hieronder zeer summier voor u samen. 

Het KCE onderzocht op vraag van de ontslagnemende minister van Volksgezondheid de sterktes en de zwaktes van het huidige systeem en tekende vandaar het nieuwe kader voor een toekomstige ziekenhuisfinanciering uit. Dit kader is gebaseerd op drie grote pijlers:

  1. Een uitbreiding en verfijning van de bestaande forfaitaire financiering per opname, veel meer gebaseerd op reële kosten, en de oprichting van een investeringsfonds in elk ziekenhuis, mede beheerd door de artsen en de directie.
  2. Een hervorming van de vergoeding van de specialisten, met een herstellen van het evenwicht tussen het inkomen en de reëel gepresteerde inspanningen, en het afschaffen van de afhoudingen op de erelonen.
  3. Het aanpassen van het aantal en het type bedden aan de behoefte van elke ‘zorgregio’ en het voorbehouden van complexe zorg voor gespecialiseerde referentiecentra.

In het rapport worden deze pijlers verder uitgewerkt. Het is een ambitieus voorstel dat brede en ingrijpende veranderingen op veel verschillende vlakken vraagt. Indien de (toekomstige) minister start met het aanpassen van de ziekenhuisfinanciering, dan zit ICURO graag mee aan tafel. Wij sluiten ons graag aan bij een groot aantal analyses en adviezen die reeds werden geformuleerd, maar willen proactief en constructief een bijdrage leveren vanuit een sterke kwaliteitsgedreven invalshoek. Wij trachten hierrond en in goede afstemming met een aantal betrokken actoren binnenkort zelf enkele concrete en praktische aanbevelingen te lanceren met als doel een adequate en kwaliteitsvolle zorgorganisatie en daarop afgestemde financiering.