Nieuws


Het toezicht op medische apparaten in gezondheidsinstellingen

Zowel in functie van een accreditatiecontext als vanuit de Vlaamse overheid worden aan de ziekenhuizen een aantal verwachtingen gesteld omtrent het toezicht op de medische materialen en de apparatuur. 

Na de presentatie van de heer E. Vos (Jessa Ziekenhuis Hasselt) tijdens de werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - NIAZ” (26 juni 2014), hebben wij de vragen die daaromtrent werden gesteld, gegroepeerd en voorgelegd aan de Vlaamse Vereniging voor Ziekenhuisinstrumentatietechnici (VVZ) (http://www.vvz2.be/Portaal2014/index.php/nl-be/). 

De vragen en antwoorden van de VVZ werden gegroepeerd in drie onderdelen, namelijk: (1) situering van de wetgeving en de richtlijnen in verband met het onderhoud en de onderhoudstermijnen van medische toestellen en wie dit onderhoud mag uitvoeren (2) de praktijk met aanbevelingen en tips en tricks vanuit de rijke ervaring van de VVZ en (3) voorstellen betreffende verdere samenwerking met de VVZ. 

Deze informatie werd in één document samengevat. U kan dit document downloaden via deze link.