Nieuws


nieuws-foto

Best practice UZ Brussel / CRG De patiëntenportaal voor fertiliteitspatiënten

Tijdens de laatste vergadering van de Commissie "Q & S" (18 september 2014) hebben Dina Brackman en Romy Souffreau, verbonden aan het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde (UZ Brussel), de patiëntenportaal voor fertiliteitspatiënten in het UZ Brussel voorgesteld. Met deze portaal wil het centrum inspelen op de verwachtingen en behoeften van de huidige en nieuwe generatie patiënten door de service en de informatie naar patiënten toe te verbeteren wat onmiskenbaar een impact heeft op de betrokkenheid bij de behandeling.

De patiëntenportaal is een op internet gebaseerd communicatieplatform dat online communicatie toelaat tussen de patiënt en de zorgverstrekkers van het CRG. Meer concreet worden zo instructies gegeven omtrent de planning van bepaalde onderzoeken (bloedafname en echografie), de toe te dienen geneesmiddelen (en dosis), maar ook informatie omtrent embryologie (aantal en kwaliteit van de embryo’s) wordt op deze manier ter beschikking gesteld. Naast behandelinstructies kan vanuit de portaal ook makkelijk doorgeklikt worden naar bijkomende inlichtingen omtrent de geplande onderzoeken en behandeling.            
Eenmaal er informatie op de portaal is geplaatst, wordt de patiënt hiervan verwittigd via een SMS of e-mailbericht. Met behulp van haar/zijn elektronische identiteitskaart kan de patiënt vervolgens op een beveiligde manier inloggen op de portaal. Nadat de patiënt het bericht heeft doorgenomen, dient men aan te geven of de informatie duidelijk was. Indien er toch nog vragen zijn, dan kan dit eveneens aangevinkt worden en wordt aan de patiënt gevraagd om ‘dagelijkse monitoring’ zelf te bellen voor verdere toelichting.

De tool biedt een aantal voordelen. Zo (1) kunnen patiënten de informatie raadplegen op een zelfgekozen moment (waardoor zij niet angstvallig in de buurt van de telefoon moeten blijven), (2) maken alle berichten deel uit van het medisch dossier (waardoor ze ook steeds opnieuw kunnen opgeroepen worden in geval van twijfel) en (3) wordt informatie omtrent de toestand van de embryo’s (tussen pick-up en transfer) als extraatje beschikbaar gesteld op de portaal. Het resultaat van een zwangerschapstest wordt via portaal of telefonisch meegedeeld in functie van de boodschap (en welke opvolging wordt gevraagd) en de draagkracht van de patiënt.   

Aan plannen om de toepassingen van de portaal uit te breiden, is er geen gebrek. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een instructiefilmpje voor het toedienen van geneesmiddelen, het toevoegen van een foto van het teruggeplaatste embryo en de toegankelijkheid van de portaal via smartphones en tablets.

Vanuit de leden was er een grote appreciatie voor dit kwaliteitsinitiatief. Het hoeft geen twijfel dat een dergelijk project inspeelt op de verwachtingen van een nieuwe generatie patiënten en de betrokkenheid van patiënten in de hand werkt. De patiëntenportaal kan dan ook beschouwd worden als een ‘value based healthcare’-project dat de service en de informatieoverdracht naar patiënten toe sterk doet toenemen.

De presentatie die werd gebruikt ter ondersteuning van deze best practice en het verslag zullen ondergebracht worden bij de best practices op de website van ICURO en kunt u terugvinden via deze link.