Nieuws


nieuws-foto

Oproep tot deelname aan een vervolgstudie inzake veiligheidscultuur en de naleving van handhygiëne in de Belgische ziekenhuizen

De Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid van de UHasselt en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) - Dienst zorginfecties & antibioticumresistentie (NSIH) starten een gezamenlijke studie op naar de relatie tussen veiligheidscultuur en de naleving van handhygiëne in de Belgische ziekenhuizen. Indien het ziekenhuis in het verleden reeds heeft deelgenomen aan het tweede veiligheidscultuur benchmarkonderzoek van de UHasselt (2011) en de vierde nationale handhygiëne studie van WIV (2010-2011), kan het deelnemen aan deze vervolgstudie.

In de oproepbrief vindt u meer informatie over de context, de doelstellingen en de praktische uitwerking van deze vervolgstudie.

Indien uw ziekenhuis wenst deel te nemen aan deze studie wordt gevraagd uw deelname te bevestigen ten laatste op 27 oktober 2014 door ondertekening van een verklaring door de rechtsgeldige vertegenwoordiger van uw ziekenhuis.

Voor meer informatie over het onderzoeksprotocol, de ethische goedkeuring en de deelname aan deze studie (via ondertekende verklaring) kan u contact opnemen met dr. Annemie Vlayen, hoofdonderzoeker, UHasselt, Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid via: annemie.vlayen@uhasselt.be.