Nieuws


nieuws-foto

Jan Yperman Ziekenhuis behaalt JCI-accreditatie

In de week van 22 september 2014 kreeg het Jan Yperman Ziekenhuis een JCI-team van auditoren over de vloer in het kader van een survey voor het behalen van het JCI-accreditatielabel. Daarbij werd gecheckt in welke mate het ziekenhuis beantwoordde aan de JCI-standaarden geïnspireerd op de noden van de patiënt. 

Op 8 oktober 2014 maakte het Jan Yperman Ziekenhuis bekend dat zij zijn geslaagd voor een eerste accreditatie. Het Jan Yperman Ziekenhuis is daarmee het vijfde Vlaamse ziekenhuis dat een accreditatie verwerft (Jessa Ziekenhuis behaalde een NIAZ-accreditatie en UZ Leuven, UPC KU Leuven en az groeninge Kortrijk een JCI-accreditatie). Binnen België is het Jan Yperman Ziekenhuis het eerste ziekenhuis dat een audit kreeg op basis van de 5de editie van de standaarden (geïmplementeerd sinds 1 april 2014). 

Vanuit ICURO willen wij graag alle directieleden, artsen en professionals binnen het ziekenhuis feliciteren met de toekenning van het label. Het is zeker uitkijken naar de volgende vergadering van de werkgroep “Ziekenhuisaccreditatie - JCI” waar Dennis Logie (diensthoofd accreditatie) een aantal 'lessons learnt' zal delen met de leden.