Nieuws


nieuws-foto

FOD: Ondersteuningsplan 2015 - contract ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’

Net als in 2014 wil de FOD Volksgezondheid in samenwerking met de 8 expertisecentra (5 universiteiten en 3 ‘écoles de santé publique’ ook in 2015 een mooi ondersteuningsprogramma aanbieden in het kader van het contract ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’.  

Teneinde de opleidingen die zich specifiek richten tot een bepaald doelpubliek, makkelijker te kunnen doorsturen naar de contactpersonen binnen uw instelling, werd naast een algemene brochure voor iedere opleiding een individuele fiche opgesteld. In deze fiche kan u voor elke sessie ontdekken wie de organisator is, tot welke doelgroepen men zich richt, maar krijgt u ook zicht op de vooropgestelde doelstellingen en het voorlopige programma. Daarnaast wordt ook praktische informatie meegegeven omtrent de locatie, de data en hoe men zich kan inschrijven.

Onderstaand vindt u een overzicht van de sessies waarbij achter iedere titel een link is geplaatst, wat het verspreiden van de informatie binnen uw instelling enkel kan faciliteren. Volgende sessies worden in 2015 georganiseerd:

Wij zijn ervan overtuigd dat de evenwichtige samenstelling van het programma zeker een meerwaarde kan bieden in het werken aan de kwaliteit en de veiligheid van de zorg binnen uw ziekenhuis.