Nieuws


nieuws-foto

Frequently asked questions indicator 'Volledig geneesmiddelenvoorschrift'

In de voorbije weken werden vanuit verschillende ziekenhuizen een aantal vragen ter verduidelijking gesteld omtrent de indicator 'Volledig geneesmiddelenvoorschrift'. Sarah De Broe, hoofdapotheker ZNA en vertegenwoordiger voor de Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, heeft deze vragen en antwoorden gebundeld in dit document.

De indicator is bovendien nog ter sprake gekomen in de Commissie "Q & S" van donderdag 16 oktober 2014. De zinvolheid van de meting stond niet ter discussie al waren er wel wat vragen en opmerkingen vanuit de sector. Daar is gesteld dat de methodiek voor deze meetperiode niet meer kan aangepast worden, maar dat alle feedback welkom is en mag overgemaakt worden aan Vera De Troyer, coördinator van de ontwikkelingsgroep (vera.detroyer@icuro.be). De feedback zal samen met de VZA en de ontwikkelingsgroep geëvalueerd worden om zo nodig de uitgewerkte methodiek verder te verfijnen.