Nieuws


nieuws-foto

Interne meting indicator 'Basisvereisten handhygiëne'

Met een eerder bericht informeerden wij u reeds dat wij de meetperiode voor de interne meting voor de indicator 'Basisvereisten handhygiëne' zouden laten samenvallen met de voormeting in het kader van de nationale campagne handhygiëne.

Uit vragen die ons worden gesteld vanuit de sector, blijkt dat het onvoldoende duidelijk is dat wij ons voor de deadline voor het ingeven van de resultaten in de WIV-tool ook confirmeren met de einddatum die daarvoor wordt vooropgesteld door het WIV. Concreet betekent dit dus dat de observaties dienen te gebeuren tussen 10 november 2014 en 31 december 2014. Voor het indienen van de gegevens wordt 31 januari 2015 gehanteerd.

Dank om deze gegevens over te maken aan de verantwoordelijken voor deze indicator binnen uw ziekenhuis.