Nieuws


nieuws-foto

UHasselt Onderzoekssymposium Patiëntveiligheid en Veiligheidscultuur

Op 17 oktober 2014 organiseerde de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid en Gezondheidseconomie van de Universiteit Hasselt een onderzoekssymposium ‘Patiëntveiligheid en veiligheidscultuur’. Dit onderzoekssymposium kaderde in het federale meerjarenplan Kwaliteit en Patiëntveiligheid van de federale overheid.

Prof. dr. Dominique Vandijck leidde dit onderzoekssymposium in. Waarna drs. Kristel Marquet, dr. Annemie Vlayen, drs. Pascal Simons en drs. Jochen Bergs hun onderzoek en de relatie met patiëntveiligheid en veiligheidscultuur kwamen toelichten.

In de eerste lezing werd door drs. Kristel Marquet het belang onderstreept van retrospectief en multidisciplinair dossieronderzoek om patiëntveiligheid in het ziekenhuis te verbeteren. Het gericht identificeren van triggers in het patiëntendossier kan de aanleiding vormen om gerichte verbeteracties en verbetertrajecten op te zetten om op die manier patiëntveiligheid te verhogen.

In de presentatie van dr. Annemie Vlayen werd ingezoomd op veiligheidscultuur in de ziekenhuizen. Daarbij werd stilgestaan bij de derde patiëntveiligheidscultuurmeting die in het kader van het federale contract kwaliteit en patiëntveiligheid in 2015 voor de derde maal zal uitgevoerd worden.

Daarnaast is er ook een vervolgonderzoek gepland waarbij UHasselt en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid de handen in elkaar slaan om na te gaan of veiligheidscultuur in de ziekenhuizen kan geassocieerd worden met een betere compliance van handhygiëne. Ziekenhuizen die hieraan willen participeren, konden hun deelname bevestigen tot 27 oktober 2014 (meer info: annemie.vlayen@uhasselt.be).

Drs. Pascal Simons is in haar onderzoek nagegaan of het organisatiemodel 'lean' de patiëntveiligheidscultuur kan verbeteren. In dit onderzoek werden vier instrumenten gecombineerd om patiëntveiligheid in een organisatie te onderzoeken, met name (1) Instrument voor zelfevaluatie patiëntveiligheidscultuur (IZEP); (2) Hospital Survey on Patient Safety Culture; (3) Factorial Survey Safety Awareness & Intentions for Safety behavior en (4) gestructureerde interviews.

In de laatste presentatie ging drs. Jochen Bergs dieper in op het implementatievraagstuk van de WHO Surgical Safety Checklist. Er bestaat geen twijfel meer dat deze checklist de patiëntveiligheid zal verhogen. Maar om deze checklist duurzaam geïmplementeerd te krijgen, is een goede afstemming en samenwerking met alle actoren essentieel.

Wij wensen de onderzoeksgroep patiëntveiligheid & gezondheidseconomie onder leiding van prof. dr. D. Vandijck en dr. A. Vlayen te feliciteren met dit boeiend en inspirerend onderzoekssymposium. De presentaties zijn binnenkort beschikbaar op deze website. Wij kijken reeds uit naar 2015 waar twee activiteiten in verband met veiligheidscultuur staan geprogrammeerd. Op 24 februari 2015 wordt een symposium georganiseerd waarbij de impact van de nieuwe wetgeving met betrekking tot de medische aansprakelijkheid zal besproken worden.

Op 2 juni 2015 wordt een workshop ingericht om goede praktijkvoorbeelden en best practices te presenteren van ziekenhuizen die een sterke vooruitgang hebben gemaakt op (aspecten van) veiligheidscultuur.

Meer info aangaande de workshops vindt u in de FOD opleidingscatalogus 2015 voor kwaliteit en patiëntveiligheid via deze link