Nieuws


Het definitief eisenkader 'Internistisch zorgtraject' staat online

Het definitief eisenkader voor de internistische patiënt werd op 30 oktober 2014 gepubliceerd op de website van ons agentschap Zorg & Gezondheid.

Om de verschillen tussen de voorlopige en de definitieve versies duidelijker te maken, werd naast de definitieve versie ook een versie gepubliceerd waarin de wijzigingen worden aangegeven in rode kleur.
Er is ook een globaal thematisch eisenkader opgemaakt, waarbij elke eis een uniek nummer draagt.

Ook het onderdeel met betrekking tot high level desinfectie van warmtegevoelige flexibele endoscopen met lumen, wordt nu voor het eerst gepubliceerd. Belangrijk om te vermelden is dat dit onderdeel volledig wordt losgekoppeld van de inspectieronde, maar u nu alvast kan inspireren welke elementen in dit traject als belangrijk worden  beschouwd om kwaliteitsvolle zorg te leveren.