Nieuws


nieuws-foto

Monitoringsrapport QI Borst 2009 - 2011 voor validatie overgemaakt aan de ziekenhuizen

Vorig jaar kreeg u het eerste rapport betreffende de VIP²-kwaliteitsindicatoren borstkanker, incidentiejaren 2007 - 2008, aangeleverd vanuit het Kankerregister. Zoals u weet, werd onder meer voor de selectie van de weerhouden indicatoren, hiervoor intens samengewerkt tussen de ontwikkelingsgroep ‘Oncologie-borstkanker’ en het Belgisch Kankerregister.

In navolging daarvan werd in de afgelopen dagen het Monitoringsrapport QI Borst 2009 - 2011 aan de participerende ziekenhuizen overgemaakt met de uitdrukkelijke vraag om hun ziekenhuisspecifieke resultaten voor de verschillende indicatoren te valideren. 

Na overleg met de werkgroep oncologie-borstkanker zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd bij de procesindicatoren, bijvoorbeeld opsplitsing in beschrijvende indicatoren of indicatoren met een target, een aantal nieuwe indicatoren (bijvoorbeeld borstreconstructie na mastectomie), … Dit wordt ook duidelijk vermeld in de handleiding die samen met het rapport werd verspreid (pagina 4 en 5).

Vanuit het Kankerregister werd de aanbeveling meegegeven om alle ontvangen documenten te verspreiden naar de betrokken artsen, de resultaten multidisciplinair te bespreken en na te gaan of ze plausibel zijn voor uw ziekenhuis. De handleiding verduidelijkt hoe de gegevens moeten geïnterpreteerd worden.  

Er wordt reactie van u verwacht ...

Indien u bij het bekijken van de resultaten bijkomende vragen heeft over deze resultaten, indien u onregelmatigheden opmerkt of sterk afwijkende resultaten aantreft ten opzichte van uw ervaringen en/of beschikbare gegevens, dan kunt u daartoe contact opnemen (vóór 19 november 2014) met dr. L. Van Eycken (elizabeth.vaneycken@kankerregister.org), directeur van het Kankerregister.

Ook indien u zich kan vinden in deze resultaten, wordt verwacht om dit te bevestigen vóór 19 november 2014.

Op voorwaarde dat er geen ernstige problemen opduiken, zullen de procesindicatoren waarvoor een target werd bepaald, evenals de outcome indicatoren worden doorgestuurd naar het Vlaams Indicator Project (VIP²) op 20 november 2014.