Nieuws


Op 5 januari 2015 start Katleen Valtin, de 2de Q & S Stafmedewerker

Met trots delen we u mee dat Katleen Valtin vanaf 5 januari 2015 start als tweede stafmedewerker ‘Q & S’ binnen ICURO. Samen met Vera De Troyer zal zij de Q & S-dynamiek in de ziekenhuizen verder ondersteunen, de belangen behartigen in de verschillende initiatieven en actief bijdragen aan de verderzetting en de ontwikkeling van concrete realisaties in en voor de sector.

Daartoe werd gezocht naar een kandidaat die beschikt over de nodige kennis en ervaring in het domein, affiniteit heeft met de ziekenhuissector, over de competenties beschikt om een toegevoegde waarde te zijn voor het 'Q & S'-team en … eveneens is gebeten door de Q & S-microbe. Katleen kwam uit de selectieprocedure als erg sterke kandidaat naar voren. Qua basisopleiding is Katleen licentiate in de ‘Sociale en Culturele Agogiek’ en vulde daarnaast haar curriculum aan met heel wat relevante vorming en werkervaring. Zij werkt momenteel als beleidsmedewerker binnen het AZ Sint-Maria (Halle). Daar staat zij onder meer in voor de projectleiding van het kwaliteitsbeleid, de medische beleidsplannen en is Katleen diensthoofd Sociale dienst.

Vanuit ICURO kijken we erg uit naar de start van Katleen en hopen samen met haar onze dienstverlening een extra duwtje in de rug te kunnen geven. We willen Katleen nu alvast heel veel geluk en werkplezier toewensen in de nieuwe functie.