Nieuws


nieuws-foto

Studiedag ‘Making indicators work!’ We make the indicators work!

De studiedag komt met rasse schreden naderbij. Mede dankzij het enthousiasme van heel wat professionals, werden de filmpjes intussen ingeblikt en de sprekers kwamen reeds een eerste maal samen waarbij ze hun ideeën omtrent de invulling van de studiedag met elkaar deelden. Ook het verhaal van Leslee Thompson belooft extra boeiend te worden. Vorige week ontving het Kingston General Hospital (Ontario) de Patient Safety Champion Organization Award 2014. Leslee gaf via Twitter al aan dat ze op 5 december 2014 graag bereid is om een aantal ‘learning points’ met ons te delen. We kijken ernaar uit …

Ook achter de schermen wordt stevig doorgewerkt. De stuurgroep voor de centrale website vergadert wekelijks, met als doel de ideeën van zowel de ziekenhuizen als de gebruikers (patiënten en huisartsen) maximaal te kunnen integreren. Op 5 december 2014 zal u dan ook kunnen kennis maken met het prototype dat zal voorgesteld worden door minister Vandeurzen. De ziekenhuiskoepels en de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen beraden zich over een huishoudelijk reglement waarin een aantal afspraken omtrent de centrale website worden geëxpliciteerd.

Wat de inschrijvingen betreft, steven we inmiddels af op 210. We merken dat een aantal ziekenhuizen meerdere directieleden (algemeen directeur, hoofdarts, verpleegkundig directeur en verantwoordelijke kwaliteitsbeleid) samen inschrijven; wat uiteraard een erg sterk gegeven is. Dit kan niet enkel gezien worden als een indicatie welk belang er wordt gehecht aan kwaliteit bij de top van de organisatie, maar dit creëert ook mogelijkheden om samen met de opgedane ideeën meteen concreet aan de slag te gaan. Belangrijk is dat deze studiedag ook een mooi overzicht biedt van wat er reeds werd gerealiseerd en welke zaken in ‘the pipeline’ zitten zodat directies die (nog) niet zo zijn vertrouwd met het indicatorenproject, meteen alle informatie aangereikt krijgen om mee te zijn met het verhaal.

Bent u nog niet ingeschreven? Dan vindt u hier de link.