Nieuws


Commissie “Q & S GGZ” ook voor ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling

Tijdens de Commissie "Q & S" van de algemene ziekenhuizen op 16 oktober 2014 werd de opstart van de Commissie “Q & S GGZ” toegelicht. Het bleek echter voor de algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling onvoldoende duidelijk of zij ook tot de doelgroep van deze Commissie behoren.

Op vraag van de Commissie “Q & S” van de algemene ziekenhuizen hebben we op 18 november 2014 een omzendbrief verstuurd naar alle algemene ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling om te bevestigen dat op de Commissie "Q & S GGZ" de ziekenhuizen met een psychiatrische afdeling welkom zijn.

De volgende vergadering van de Commissie “Q & S GGZ” is gepland op donderdag 4 december 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in de vergaderzaal Park Inn te Leuven (Martelarenlaan 36 te 3010 Leuven). Indien u wenst te participeren aan dit overleg of op de hoogte wenst te worden gehouden van de verdere ontwikkelingen, dan kan u hiervoor een e-mail richten naar Greta Van der Veurst.

Voor meer informatie omtrent de Commissie “Q & S GGZ” kan u steeds contact opnemen met Peter Cosemans (Projectmedewerker Q & S GGZ).