Nieuws


nieuws-foto

Seminar “Leadership: from boardroom to bedroom”

Op 9 december 2014 organiseren het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KULeuven en de onderzoeksgroep Patiëntveiligheid en Gezondheidseconomie van de Universiteit Hasselt een seminar ‘Leadership: from boardroom to bedroom’. Het seminar kadert in het opleidingsprogramma Kwaliteit en Patiëntveiligheid van de federale overheid en gaat door te Brussel, FOD VVVL, ruimte Bara (9 december, 16.00-19.00 uur).

De opleiding richt zich naar algemeen directeurs, verpleegkundig directeurs, hoofdgeneesheren, bestuurders en directieleden van de ziekenhuizen. Dit tweede seminar in de cyclus ‘Leadership from boardroom to bedroom’, beoogt het uitwisselen van good practices met betrekking tot de rol van directieteams en bestuurscomité’s ten aanzien van patiëntveiligheid. De ervaringen vanuit drie ziekenhuizen dienen als input voor een plenaire gedachtewisseling.

U kan het programma hier bekijken. Inschrijving is gratis en kan via de website van de FOD Volksgezondheid via deze link (tweede pagina in lijst van opleidingen).