Nieuws


Ethiek bij de noorderburen: over het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) is op initiatief van voormalig minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 2003 van start gegaan als samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.

Het CEG is niet alleen gericht op de overheid, maar is daarnaast ook een kenniscentrum voor een breder publiek. De website vervult daarbij een spilfunctie. Op www.ceg.nl kunnen alle signalementen gedownload worden en is te zien waar het CEG op dit moment aan werkt. Met de digitale nieuwsbrief blijven abonnees op de hoogte van de activiteiten.

Daarnaast is er een schat aan informatie beschikbaar over een breed scala van ethische thema’s. Links naar niet te missen websites over ethiek en gezondheid maken het mogelijk de onderwerpen verder te exploreren. Zo verwijst de website naar relevante wetgeving en literatuur. Een agenda attendeert bezoekers op congressen, symposia en cursussen. Ook kunnen bezoekers reageren en debatteren. Verder kan men morele dilemma’s uit de zorgpraktijk onder de aandacht brengen.

Het CEG ‘signaleert’ nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en de samenleving die vanuit ethisch perspectief van belang zijn voor het volksgezondheidsbeleid. Het CEG ‘rapporteert’ de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tijdig hierover. Het kan daarbij gaan om ethische aspecten van medische behandelingen, de zorgpraktijk, gezond gedrag, voeding en milieu.

Daarnaast ‘informeert’ de CEG professionals, beleidsmakers en belangstellenden over zaken die met ethiek en gezondheid te maken hebben. De website van het CEG is hiervoor het medium. Op deze website stelt het CEG veel informatie beschikbaar over specifieke onderwerpen, wetgeving, organisaties en instituten op het gebied van ethiek en gezondheid. Ook is er een agenda van congressen en andere publieke bijeenkomsten te vinden.

Ten slotte onderhoudt het CEG in verband met de signalerings-, informatie- en verwijstaak ‘contacten’ in het ‘netwerk’ van organisaties en deskundigen op het gebied van ethiek en gezondheid in binnen- en buitenland.

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG): een ‘bezoek’ vanuit Vlaanderen zeker waard.