Nieuws


ICURO-werkgroep “Q & F”

Eind 2013 werd de werkgroep “Q & F” (Quality & Finance) opgestart. De werkgroep heeft tot doel het formuleren van kleine, maar concrete bouwstenen die bestaande financiële beloningen voor het leveren van een mindere kwaliteit van zorg wegwerken. Hiermee komen we niet in het vaarwater van andere projecten die een wijziging van het gehele financieringssysteem tot doel hebben. We willen sensibiliseren, mobiliseren en inspireren rond het integreren van specifieke kwaliteitsaspecten in de nieuwe modellen voor ziekenhuisfinanciering. 

De werkgroep “Q & F” presenteert in het voorjaar van 2015 een aantal aanbevelingen voor een doelgericht systeem van ziekenhuisfinanciering nodig voor een duurzame, kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg. Deze worden zo goed mogelijk afgestemd met een aantal belangrijke stakeholders. Deze week vond de eerste gedachtewisseling met een aantal belangrijke stakeholders uit de sector plaats. De ontwerptekst werd zeer positief onthaald.

De aanbevelingen worden gepubliceerd in de vorm van een brochure (in de lijn van de ICURO-publicatie rond Governance). De publicatie zal de basis vormen voor een aantal cahiers die dieper ingaan op een of meerdere aanbevelingen, ze zullen de concrete voorstellen bevatten die we in het bredere debat rond ziekenhuisfinanciering willen aanreiken. Bij de uitwerking van de cahiers wensen we een bredere groep stakeholders te betrekken zodat de concrete voorstellen die daarin worden opgenomen, breed worden gedragen door de sector. 

Voor meer informatie kan u terecht bij Katia Debaetselier, Economisch stafmedewerker.