Nieuws


nieuws-foto

Pascale Simons wordt dr. Pascale Simons!

Op 28 november 2014 heeft Pascale Simons na de voorstelling en verdediging van haar doctoraatstudie ‘Evaluating a lean healthcare transition in a radiotherapy clinic’ de titel van ‘Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen’ aan de UHasselt verkregen. Dit doctoraat werd gepromoot door prof. dr. Dominique Vandijck.

Lean management is een bedrijfsfilosofie die meer en meer zijn intrede doet in de gezondheidszorg met als doel de efficiëntie van de zorg te optimaliseren. Concreet betekent dit dat er wordt gestreefd naar een maximale kwaliteit en veiligheid van de zorg, uitgevoerd door tevreden medewerkers en dit tegen de laagst mogelijke kost.

Als onderwerp van dit doctoraat werd een leantransitie binnen een radiotherapeutisch centrum over een tijdsperiode van 4 jaar opgevolgd, waarbij naast het gebruikmaken van specifieke tools (bijvoorbeeld 5S-methodiek) werd geopteerd om de leanfilosofie te hanteren als managementbenadering. Er werden drie onderzoeksdoelen vooropgesteld zijnde (1) het ontwikkelen van een methodiek om managementbeslissingen te verbeteren waarbij rekening werd gehouden met de visie en de input van medewerkers; (2) het ontwikkelen van een instrument om het bewustzijn voor patiëntveiligheid te meten en de intenties naar toekomstig gedrag te toetsen en (3) het evalueren van de effecten van een leantransitie en dit op het niveau van de patiënt, de medewerker en de organisatie met specifieke aandacht voor de kwaliteit, de veiligheid en de efficiëntie van zorg.

De resultaten van de ingezette leantransitie zijn tot op heden alvast veelbelovend, waarbij dr. Simons een aantal mooie voorbeelden kon aanhalen en dit zowel op niveau van de patiënt, de medewerker als de organisatie. Zo werd opgemerkt dat een managementstijl waarbij men bij het doorvoeren van verbeteracties rekening houdt met de visie van de medewerkers, ertoe leidt dat professionals meer zijn geneigd om aanpassingen in hun praktijkvoering te implementeren.

Er zijn uiteraard een aantal beperkingen aan deze studie. Zo geeft dr. P. Simons aan dat de aangewende managementbenadering ook zijn effect in de toekomst zal moeten bewijzen om te kunnen concluderen dat lean ook op langere termijn daadwerkelijk bijdraagt in het duurzaam verbeteren van de zorg. Onderzoeksruimte voor toekomstige doctoraten?

Vanuit ICURO wensen wij heel uitdrukkelijk dr. Simons en haar promotor te feliciteren.