Nieuws


Brief WIV schept duidelijkheid omtrent koppeling federale indicatoren voor VIP²-deelnemers

De communicatie die op 26 november 2014 vanuit het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) werd verstuurd en een uitnodiging bevatte voor deelname aan de federale kwaliteitsindicatoren met betrekking tot ziekenhuishygiëne, heeft in een aantal ziekenhuizen voor verwarring gezorgd. Dit met name voor de ziekenhuizen die deelnemen aan VIP². Het e-mailbericht benadrukte voornamelijk het verplichtend karakter. Om dit op te helderen, hebben wij vanuit het WIV-ISP een brief ontvangen die wij graag als omzendbrief verspreiden onder de ziekenhuizen.

Wij hopen u met deze voldoende te hebben geïnformeerd.