Nieuws


nieuws-foto

Trots stellen wij u voor … ‘Q & S’ Zorgwijzer editie 2014

Op vrijdag 5 december 2014 hebben ICURO en Zorgnet Vlaanderen samen het decembernummer van Zorgwijzer uitgebracht dat integraal werd gewijd aan het thema “Q & S”. In dit nummer dat u kan downloaden via deze link, werden naast inspirerende best practices, ook een aantal ervaringen samengebracht. Zo beschrijven 2 inspecteurs van Zorginspectie hoe zij het nieuwe toezichtmodel in de algemene ziekenhuizen ervaren, maar lichten ook een aantal kwaliteitscoördinatoren toe wat zij als een uitdaging ervaren in hun dagelijkse jobuitoefening. Verder licht minister Vandeurzen bij de aanvang van een nieuwe regeringsperiode toe hoe hij het kwaliteitsbeleid verder wil uitbouwen. En ook onze keynote speaker van de studiedag, Leslee Thompson, kon uiteraard niet ontbreken.

Het mooie aan dit nummer is dat de Q & S-dynamiek die er heerst binnen zowel de algemene ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de thuiszorg als de residentiële zorg wordt meegenomen. Om naar de toekomst toe grote stappen vooruit te zetten, is het onvermijdelijk dat het zorgtraject van de patiënt in zijn totaliteit wordt bekeken en niet stopt aan de voordeur van de zorginstelling.

Wij wensen u alvast veel leesplezier.