Nieuws


nieuws-foto

Studiedag ‘VIP² - Making indicators work’ - een verslag

5 december 2014 …  Voor het derde jaar op rij organiseerden de ziekenhuiskoepels ICURO en Zorgnet Vlaanderen, de Vlaamse Vereniging voor Hoofdartsen en de Vlaamse overheid een VIP²-studiedag.

Naast het presenteren van een huidige stand van zaken werd aan de hand van een aantal filmpjes ingezoomd op een aantal domeinen die wij in 2015 willen exploreren. Minister Vandeurzen expliciteerde zijn beleid om de huidige indicatorenwerking te laten evolueren van een projectmatige naar een structurele aanpak. De oprichting van een ‘Vlaams Instituut voor de Kwaliteit in de Zorg’ zal toelaten dat de verschillende sectoren hun kwaliteitsbeleid, daar waar mogelijk afgestemd op elkaar, verder kunnen ontwikkelen.

Wat de meerwaarde van het werken met indicatoren kan zijn, bleek goed uit de verschillende bijdragen die vanuit de Vlaamse ziekenhuizen werden ingebracht. Zowel uit de plenaire bijdragen als uit de posters kwam duidelijk naar voren dat indicatoren geen instrument zijn van de kwaliteitscoördinatoren, maar erop gericht zijn om een toegevoegde waarde te betekenen voor de dagelijkse praktijk.

In deze editie van de studiedag wensten de organisatoren het centraal stellen van de patiënt in het nastreven van kwaliteitsvolle zorg prominent aan bod te laten komen. Naast een interview met 2 patiënten omtrent ‘kwaliteit van zorg’ en welke rol daarin voor hen is weggelegd, werd Leslee Thompson uitgenodigd het verhaal van het Kingston General Hospital in Ontario (Canada) met ons te delen. Vertrekkende vanuit het mantra ‘nothing about the patient, without the patient’ en een daarop geënte leiderschapsstijl, groeide dit ziekenhuis in enkele jaren uit tot één van de meest performante ziekenhuizen (zowel kwalitatief als financieel gezien). Overbodig om te stellen dat haar ervaringen en ‘lessons learnt’ eenieder aanwezig konden inspireren.

Indien u nog wil nagenieten, dan kunnen wij u meegeven dat inmiddels de presentaties, de filmpjes en de posters online werden geplaatst. De bijdragen van het namiddagprogramma werden gefilmd en zullen vermoedelijk naar het einde van de week toe op de website kunnen geplaatst worden. Tijdens de netwerkreceptie werden ook al de eerste ideeën met elkaar uitgewisseld wat ons meteen al deed plannen maken voor een vierde editie.

Wij willen graag eenieder die op een of andere manier heeft bijgedragen aan deze studiedag zelf of dag in dag uit ambassadeur is van dit project, hartelijk danken. Together, we make indicators work!