Nieuws


nieuws-foto

Studiedag Zorginspectie rond het internistisch zorgtraject

Op 11 december 2014 heeft Zorginspectie een studiedag ingericht met betrekking tot het nalevingstoezicht voor het internistisch zorgtraject. Het programma bestond uit twee grote delen.

In de voormiddag werd vooral ingezoomd op het toezicht op zich. Zo gaven Koenraad Fierens en Michaëla Daelemans, twee inspecteurs van Zorginspectie, toelichting bij het inspectieconcept en de -methodiek. Daarbij werd onder meer ingegaan op de wijzigingen die er in verband met het verslag werden doorgevoerd (bijvoorbeeld er komt enkel een verslag per campus), maar werd ook aangegeven dat naast de rode knipperlichten nu ook oranje knipperlichten worden ingevoerd. Een rood knipperlicht kan daarbij aanzien worden als een risico met betrekking tot patiënten dat zo ernstig op zich is dat wordt besloten tot een check 2. Een oranje knipperlicht is een ernstig risico met betrekking tot patiëntveiligheid dat niet op zichzelf aanleiding kan geven tot een check 2, maar in combinatie met een tweede oranje knipperlicht daarin wel resulteert. Welke eisen als rood of oranje knipperlicht werden gedefinieerd, vindt u terug op de website van Zorginspectie. Verder werd ook aangegeven hoe men zich als ziekenhuis kan voorbereiden op een inspectie. Zo kan men op de website een lijst terugvinden welke documenten voorhanden dienen te zijn op het moment van een inspectie en welke informatie in die documenten moet terug te vinden zijn.

Het namiddagprogramma was eerder toegespitst op het thema ‘openbaarheid en transparantie van de verslagen’, waarbij Maxie Eckert inging op de rol van de media in het communiceren over kwaliteitsresultaten. Rosette Van Overvelt lichtte vanuit de praktijk het verhaal toe welke meerwaarde transparantie heeft op het moment van een crisis in een ziekenhuis. Tot slot bracht Hugo Marynissen een bijdrage over het rapporteren als hoeksteen voor een betere veiligheidscultuur.

Het is zeker de moeite waard om de webpagina van het internistisch zorgtraject uit te pluizen. Naast de presentaties van de studiedag, vindt u er ook alle informatie over hoe men zich nog beter kan voorbereiden op de inspectie.

Mocht u naderhand nog bijkomende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Lieve Van Segbroeck (lieve.vansegbroeck@zorginspectie.be).