Nieuws


Vacature data-analist voor indicatorenproject GGZ

In december 2013 hebben de verschillende ontwikkelingsgroepen van het indicatorenproject GGZ een aantal ideeën voor relevante en meetbare proces- en resultaatindicatoren ter goedkeuring voorgelegd aan het Indicatorenforum. Teneinde de ontwikkelingsgroepen te ondersteunen om deze concepten te vertalen in concrete indicatoren, hebben ICURO en Zorgnet Vlaanderen een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om een deeltijdse data-analist aan te trekken.

Met een ministerieel besluit (d.d. 13 november 2014) werd ons deze subsidie toegekend. 

Om een geschikte kandidaat te vinden die zowel voldoende affiniteit heeft met de sector op zich als de nodige expertise heeft voor dataverwerking, hebben wij op 12 december 2014 een omzendbrief verspreid in de sector. Een uitgebreide functieomschrijving (taakinhoud en verwachtingen) werd daaraan toegevoegd. Zo hopen wij snel een geschikte kandidaat te kunnen aantrekken.

Bent u ook nieuwsgierig of kent u binnen uw netwerk iemand die mogelijkerwijs interesse heeft, dan kunt u de bovenvermelde omzendbrief raadplegen. Voor meer inhoudelijke informatie betreffende deze functie kunt u zich wenden tot Yves Wuyts (stafmedewerker GGZ, T 02 507 01 99). Voor vragen over de sollicitatieprocedure en arbeidsrechtelijke materies kan u terecht bij Marc Somville (algemeen directeur ICURO, T 02 286 85 50). 

Wij danken u om dit bericht te verspreiden.